МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ

ГРАДСКА ГАЛЕРИЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ СМЕДЕРЕВО

 

ЖИВАН ВАЊА ПАНИЋ

Назив изложбе: ГОВОР ТВОГ ТЕЛА

Музеј у Смедереву, 2.12. 2021. – 15.12. 2021.

Отварање: четвртак, 2.12. 2021. у 19.00

 

 

У оквиру годишњег програма Градске галерије савремене уметности Смедерево, на изложби под називом ГОВОР ТВОГ ТЕЛА представиће се аутор Живан Вања Панић. Изложба ће бити постављена у Музеју у Смедереву где ће уметник представити своје црно-беле фотографије Без назива, димензија 50 x 70 цм.

Главни мотив изложбе Вање Панића у Смедереву јесте мотив жене, било у форми допојасног приказа портрета, целе фигуре или одраза у огледалу. Заједничка им је контемплација субјекта, један посебан фотографски свет у коме су представљене жене затечене у својој самоћи, нежној меланхолији или су једноставно репрезент своје женске сексуалности.

Ако полазимо од става да је основно својство фотографије способност верног приказивања света око нас, а она сама се тумачи као технички медиј који дозвољава изражавање субјективних погледа, онда за рад Вање Панића можемо рећи да је у својим визуелним представама жене у ентеријеру отворио широк простор тумачења и уписивања сасвим личних и индивидуализованих значења како жене саме по себи тако и нашег односа према њима.

Биографија:

 

Живан Вања Панић

фотограф

Рођен је и живи у Смедереву. Уметничком фотографијом се бави од 1982. године. Као члан Фото кино клуба Смедерево учествовао је на доста колективних изложби фотографија по целој бившој Југославији и једној у иностранству. Добитник је многих похвала и награда. Хонорарно је сарађивао са многим новинама и часописима, а једно време се професионално бавио фотографијом. Последњих година организује само самосталне изложбе.

 

Самосталне изложбе:

1988. Београд; 1992. Смедерево; 1993. Смедерево; 1993. Смедерево; 1993. Смедерево; 1993. Младеновац; 1993. Младеновац; 1993. Сопот; 1994. Вршац; 1994. Смедерево; 1994. Смедерево; 1994. Смедерево; 1995. Смедерево; 1995. Вршац; 1995. Смедерево; 1996. Београд; 1996. Смедерево; 1996. Смедерево; 1996. Смедерево; 1996. Смедерево; 2018. Смедерево; 2020. Бољевац; 2020. Алексинац; 2021. Он лајн – Србија, Македонија, Црна Гора, Словенија, Хрватска, Б и Х, Русија, Италија,…