Уврежено је мишљење да велике и вредне збирке чине музеје великим. У стварности, постоји много више чиниоца који чине музеје великим. Међу јавним установама једне заједнице, прикупљање, очување и документовање материјалне баштине те заједнице одваја музеј од осталих. Збирке Музеја у Смедереву одражавају развитак Смедерева и смедеревског краја кроз векове, осветљавајући напредак заједнице, њену посебност и повезаност са светом уопште.

Музеј у Смедереву сматра да је очување збирки музеолошких предмета од општег значаја. Ми ценимо поверење локалне заједнице у Музеј, као чувара поверених му збирки, и препознајемо нашу одговорност да стратешки развијамо збирке због будућих генерација које долазе.

Уједно, ми вреднујемо и поштујемо нашу обавезу да делујемо као архивари и приповедачи историје, тежњи, достигнућа, али и разочарења наше локалне заједнице. У том смислу, основне делатности Музеја у Смедереву из домена прикупљања, проучавања, стручне и научне обраде, заштите и презентације предмета од културно-историјског, односно музеолошког значаја на територији града Смедерева, као и из домена културно-просветне, педагошке, излагачке, издавачке и промотивне делатности, наша установа обавља радом у оквиру следећих музејских збирки:

Музеолошки материјал који Вам овде презентујемо представља само делић наших збирки. Музеј чини све напоре како би наше збирке биле доступне што широј публици, а овај веб сајт је само један од важних сегмената тог процеса. У сваком случају то је процес који траје. Намера нам је да наставимо са увећањем броја музеолошких предмета из наших збирки који ће бити презентовани на овом веб сајту, као и да континуирано ажурирамо постојеће информације. Чинимо све што је у складу са нашим могућностима да информације о нашим збиркама буду поуздане и ажуриране, али природа науке је таква да се понекад јављају нова сазнања и открића у вези постојећих музеалија. Уколико верујете да имате важне и нове информације о било ком предмету презентованом на овом сајту, бићемо срећни да их поделите са нама. На крају текста о свакој збирци налазе се информације за контакт са кустосима збирке.

Поклоните предмете Музеју:

Као и остале установе културе тако и музеји већ годинама послују са лимитираним финансијским средствима. Због тога често нисмо у могућности да наше збирке увећавамо и обогаћујемо новим аквизицијама.

Међутим, од свог оснивања Музеј је имао ту срећу да сарађује са бројним несебичним људима који су предмете из својих приватних колекција поклањали Музеју, сматрајући да су музејски депои и витрине за излагање право место за очување и презентовање наше материјалне баштине.

Позивамо и Вас да, уколико сматрате да предмети из Ваших збирки завређују да се нађу у Музеју у Смедереву, наставите традицију поклањања и заједно са нама допринесете очувању наше културне баштине.

 

Све предмете предложене за донацију оценићемо на основу следећих критеријума:

  • Стање предмета. Физичко стање артефакта биће анализирано, као и евентуални накнадни трошкови за неопходно конзервирање предмета. Предмети у веома лошем стању неће бити прихваћени, осим уколико нису ретки или веома важни.
  • Документација. Разматраћемо контекстуалне информације у вези предмета – порекло, као и други детаљи у вези материјала и функције предмета. Ове информације су од есенцијалне важности за будуће активности из домена управљањем збиркама.
  • Важност. Предмети ће бити прихваћени само уколико имају важност за одређену збирку или Музеј уопште.

 

Напомена: уколико Музеј у Смедереву није у могућности да прихвати Вашу донацију, учинићемо све што можемо да Вас упутимо да музеј или архив чија мисија више одговара предмету који се поклања као донација.

За све информације у вези поклона молимо Вас контактирајте нас преко кабинета директора slavica@mus.org.rs