PRESS службa

Музеја у Смедереву

Лого Музеја у Смедереву:

.ai формат

.jpeg формат

Знак Музеја у Смедереву:

.ai формат

.jpeg формат

Лого Галерије савремене уметности Смедерево:

.ai формат

.jpeg формат

Промотивне фотографије Музеја у Смедереву веће резолуције:

.zip формат

У случају да су Вам неопходни додатни материјали слободно нас можете контактирати.

Како нас медији виде

Исечци из штампаних новина и веб сајтова

Press clipping

Овде можете преузети документ са одабраним исечцима из штампаних новина и магазина.

.pdf формат

 

Web clipping

Овде можете преузети документ са одабраним исечцима са различитих веб сајтова.

.pdf формат

Одељење за односе са јавношћу

Музејa у Смедереву

Сaрaдњи сa представницима медијских кућа и специјализованим маркетиншким агенцијама поклaњa се изузетна пaжњa. У том смислу за све активности планирамо и организујемо избор информативног материјала за медије, припремамо и организујемо непосредну сарадњу са новинарима (конференције за медије, гостовања на медијима, снимање прилога, репортаже, интервјуи…), уређујемо веб сајт Музеја и обављамо целокупну информативну делатност.

Осим наведеног, старамо се о обради документације музејског протокола, прикупљамо, обрађујемо и ажурирамо хемеротеку (press clipping) и друге медијске форме у којима се представља делатност Музеја.

У домен послова Одељења спада и успостављање дијалога и међусобног поверења са организацијама и појединцима који су, свако на свој начин, укључени или могу бити укључени у рад наше установе. У складу са тим, настојимо да иницирамо и одржавамо продуктивне односе са организацијама, компанијама или фондацијама које могу обезбедити ванбуџетске изворе прихода за рад Музеја, као и са стручном јавношћу, јер се тако на квалитетан и продуктиван начин обогаћују и касније евалуирају све активности које реализује смедеревски Музеј.