У саставу Уметничке збирке смедеревског музеја налазе се збирка ликовне уметности, примењене уметности, икона и црквених ствари. У обликовању и формирању збирке ликовне уметности од оснивања музеја до данас, посебна пажња је била посвећена сакупљању, чувању и излагању дела завичајних аутора као и делима са мотивима Смедерева. Организовали смо низ ликовних изложби које су се бавиле овом темом: Смедерево и Смедеревци у ликовној уметности (2001), Смедерево -град и људи у уметности 20. века (2018). Наведени критеријуми су имали значајну улогу у откупној политици музеја. Током 2019. године путем откупа збирка ликовне уметности је увећана за три уметничка дела која доприносе бољем познавању опуса завичајних уметника и мотива са представама завичајног културног наслеђа, представљајући драгоцен изложбени потенцијал у репрезентацији ликовне културе Смедерева.

 

Дела ликовне уметности откупљена 2019. године:

Радомир Матејић Раче, Цвеће, око 1975-1980, уље на картону, 49 х 35 cm, сигн.дд.ћир.:Р. Матејић

Радомир Раче Матејић (Биновац, 1923 – Београд, 1997)  је био први академски уметник у Смедереву. После завршене Гимназије у Смедереву, Академију ликовних уметности завршио је у Београду у класи Ђорђа Андрејевића Куна 1956. године.Био је изузетно активан у ликовном животу Смедерева после Другог светског рата, путем самосталних и заједничких изложби и подизању ликовне културе града у Подунавској ликовној групи.Његов највећи ликовни подухват у Смедереву било је осликавање панела за салу биоскопа „Светлост“ мотивима зидања Смедеревског града. У Збирци ликовне уметности Музеја у Смедереву се чува пет слика овог аутора,углавном са мотивима Смедерева, којима се од прошле године придружило „Цвеће“, дело које је насликано током осме деценије прошлог века. Карактерише га добро грађена композиција са раскошном колористичком палетом и пастуозним намазима боје којима се гради топла и поетична атмосфера.

Милан Лукић, Аутопортрет, 1997, уље на платну, 65 х 51 цм, сигн.дд.лат.: Lukić 97

Милан Лукић (Осјечани, Добој 1945 – Смедерево, 2013) је југословенски сликар који се самостално  ликовно формирао. У Смедереву је живео и стварао од 1990. године до смрти 2013.године, остављајући иза себе значајан траг у ликовној култури града. У овом временском периоду је имао девет самосталних изложби слика и акварела у Дому културе, Градској галерији савремене уметности и Музеју. У Збирци ликовне уметности Музеја у Смедереву чува се његових пет акварела и четири уљане слике које су у музејски фонд ушле путем поклона и откупа.  Слика „Аутопортрет Милана Лукића“ је више пута била излагана и репродукована у изложбеним каталозима. Уметник је приказан у профилу са наочарима и шеширом, који је био један од његових кључних маркера идентификације, сликан вибрантним пастуозним намазима боје којима је асоцирао свој немиран уметнички дух.

 Иван Рох, Гробље у Смедереву, 1927, бакрорез, 27 х 36 цм, сигн.д.д.лат.:  IvRoch 927

Иван Рох (Ivan Roch, Wiener-Neustadt, 1896 – Montreal, 1972) припада групи значајних југословенских уметника.  Његова дела су каталошки обрађена и публикована (Branka Balen, Ivan Roch, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, 1998).

Графика Гробље у Смедереву приказује кућицу чувара гробља, горњи део и кубе капеле смедеревског добротвора Дине Манчића, и цркву Успења Пресвете Богородице са припратом и дрвеним звоником.. Временом су кућа чувара гробља, припрата и звоник порушени чиме је значај графике већи као значајног визуелног сведочанство изгледа ове културно историјске целине у међуратном периоду. Ова графика припада корпусу дела са представама мотива из завичајне културе града, имајући истовремено документарни, фактографски и уметнички потенцијал.