8. Међународни салон уметничке фотографије

8 – 19. август 2018.