Савремена музеологија у области васпитно – образовног деловања, подразумева прилагођавање едукативних активности музеја потребама и интересовањима ученика применом различитих иновативних модела едукације. У складу са тим Невена Перић, специјалиста образовне технологије и професор разредне наставе  и Татјана Гачпар, директор Музеја у Смедереву и виши кустос, креирале су семинар „Интердисциплинарна амбијентална настава – Завичајна школа наслеђа“ који је акредитовао Завод за унапређење образовања и васпитања на предлог Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево.

Реализацијом овог семинара и применом метода које он промовише постиже се већа и квалитетнија ангажованост у програмима Музеја како кустоса Музеја, тако и васпитача и професора приликом рада са децом и ученицима.

Циљеви које испуњава овај семинар су следећи:

 • Промовисање Музеја као јединственог ресурса за организовање едукативних активности и интегративне – амбијенталне наставе
 • Музеј постаје место дијалога, развијања и васпитања креативних и самосвесних личности
 • Повећање броја посетилаца Музеја
 • Стварање и неговање свести о потреби очувања наслеђа
 • Школе и предшколске установе добијају могућност осавремењавања и иновирање наставног процеса, што подразумева:
 1. коришћење ресурса
 2. савремени интегративни, комплексни приступ наставним садржајима
 3. развијање критичког односа према приказаним чињеницама
 4. развијање знатижеље и подстицање стваралаштва
 5. истицање у први план поштовања личности, уважавања њених потенцијала и интересовања и развој у складу са потребама и могућностима

Семинар „Интердисциплинарна амбијентална настава – Завичајна школа наслеђа“ реализован је у Музеју у Смедреву, 18.02. 2017. године у организацији Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању. Релизовали су га ауторке семинара Невена Перић, мастер образовних политика, педагошки саветник и учитељица у ош „Димитрије Давидовић“ и Татјана Гачпар, директор и виши кустос Музеја, једна од релизаторки семинара Соња, учитељица у ош Бранислав Нушић“ и Милан Марковић, кустос педагог у Музеју. Укупно је било двадесет и осам полазника.

Семинар је акредитовао Завод за унапређење образовања и васпитања на предлог Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево.

Реализацијом овог семинара и применом метода које он промовише постиже се већа и квалитетнија ангажованост у програмима Музеја како кустоса Музеја, тако и васпитача и професора приликом рада са децом и ученицима.

Циљеви које испуњава овај семинар су следећи:

 • Промовисање Музеја и других локалних ресурса (Библиотеке, Завода за заштиту споменика, Архива, Тврђаве, Центра за културу и других) као јединствених ресурса за организовање едукативних  активности и интегративне – амбијенталне наставе
 • Музеј постаје место дијалога, развијања и васпитања креативних и самосвесних личности
 • Повећање броја посетилаца Музеја
 • Стварање и неговање свести о потреби очувања наслеђа
 • Школе и предшколске установе добијају могућност осавремењавања и иновирање наставног процеса, што подразумева:
 1. коришћење ресурса
 2. савремени интегративни, комплексни приступ наставним садржајима
 3. развијање критичког односа према приказаним чињеницама
 4. развијање знатижеље и подстицање стваралаштва
 5. истицање у први план поштовања личности, уважавања њених потенцијала и интересовања и развој у складу са потребама и могућностима