МИЛЕТА ПРОДАНОВИЋ: Изложба слика „Екфразе“, Галерија савремене уметности Смедерево