Музеј у Смедереву, 4.7 – 6.8. 2018.
Отварање: 4.7.2018. у 19.00
Назив изложбе: NOTHING AT ALL TO BE DONE ABOUT IT

Након исељавања из изложбеног простора на Тргу Републике бр. 5 у Смедереву, Градска галерија савремене уметности Смедерево ће реализовати своју излагачку сезону 2018. у доњој изложбеној сали Музеја у Смедереву до даљњег.

На изложби под називом NOTHING AT ALL TO BE DONE ABOUT IT биће приказани радови тројице уметника Предрага Благојевића, Стефана Тасића и Луке Трипковића настали у периоду од 2016. до краја 2017. године.
Оно што одликује целу изложбу, а што представља предуслов њихове узајамне повезаности јесу идејне вредности које деле кроз искуства сликарског наратива.
Њихови радови лоцирани у медијуму сликарства полазе најпре од сензуалног искуства посматрача крећући се потом ка проширеном пољу концептуалног разумевања. Наиме, промишљање које повезује ауторе односи се на читав низ представа које у експлицитним сликарским обраћањима нуде спознају настанка једне велике политичке идеје-Европе. Односно, у складу са специфичностима визуелног искустава, у форми класичног израза, свако из свог угла бави се критичним тачкама настанка односно темељима европске цивилизације, чији смо и ми део. Овакав исказ, данас, свакако представља једну од основних стратегија деловања савремене уметности. Наиме, аутори су на представљену тему у склопу предстојеће изложбе, у међусобној размени мишљења кроз симболичну слику, учествовали у стварању сопственог критичког отклона.

Предраг Благојевић је рођен у Ваљеву 1972. године. Дипломирао 1997. године на Факултету ликовних уметности у Београду, вајарски одсек, у класи професора Николе Вукосављевића. Магистрирао 2001. године на Факултету ликовних уметности у Београду, вајарски одсек, код професора Мрђана Бајића, као ментора.
Од 2005. године ангажован на пословима едукације младих на пољу ликовних уметности. Члан Удружења ликовних уметника Србије од 1999. године. Излагао на више групних и самосталних изложби у земљи и иностранству.

Стефан Тасић је рођен у Београду 1984. године. Основне академске студије на Архитектонском факултету Универзитета у Београду завршио је 2007. године. Основне академске студије на Факултету ликовних уметности Универзитета уметности у Београду уписује исте године, а мастер завршава 2012. године, у класи професора
Слободана Роксандића. Као сарадник тима „Пројекат Београд“ учествовао је на Венецијанском бијеналу архитектуре, током септембра и новембра 2006. године. Ради као сарадник у „The International School of Painting, Drawing and Sculpture in Umbria, Italy, Montecastello di Vibio“, током јула и августа 2011. године. Есеј Специфичности односа према телу и телесном у раду Синди Шерман објављен је у зборнику „Уметност и теорија” одсека за теорију уметности Факултета ликовних уметности у Београду Од марта 2013. године запослен је на матичном факултету у звању асистента за ужу уметничку област сликарство, предмет: Сликарска технологија. Излагао на четири самосталне и више групних изложби у земљи и иностранству.

Лука Трипковић је рођен 9. маја 1989. године у Ваљеву. Студирао филозофију и
сликарство. Дипломирао 2014. године у класи професора Милете Продановића. Тренутно студент докторских студија на истом факултету. Објављује теоријске текстове од 2015. године. Есеј Руине – споменици из нехата објављен је у зборнику „Уметност и теорија” одсека за теорију уметности Факултета ликовних уметности у Београду. Ликовне радове излагао је у земљи и иностранству, добитник је награда „Стеван Кнежевић“ и „Љубица Сокић“. Рукопис романа Осмех под гором маслиновом награђен је местом у едицији „Прва књига“ Матице српске. Роман је 2016. године уврштен у ужи избор за НИН-ову награду.

Мр Наташа Радосављевић Кузмановић
кустос историчар уметности