Плакат за промоцију књиге „Преписка кнеза Милоша Обрнеовића“