Паралелно са својом основном изложбеном делатношћу Градска галерија савремене уметности Смедерево је од свог оснивања усмерена на формирање, презентацију и заштиту уметничких дела у оквиру Збирке савремене уметности за коју је, по систематизацији радних места Статута Музеја у Смедереву, задужен кустос Градске галерије.

Активним праћењем савремених уметничких токова и поштујући у великој мери уметнички и културни дивезитет савремене визуелне сцене, галерија врши попуњавање збирке новим, значајним делима. Поменути процес се реализује најпре путем механизама откупа, пре свега интензивном сарадњом са уметницима често учесницима позивних изложби у оквиру своје излагачке делатности, али и одабиром поклона уметника-дародаваца. Поштујући визуелну естетику савремених тенденција, галерија се труди да у свим пољима негује одговорност, пре свега, према локалном културном наслеђу.

По расписаном јавном конкурсу Министарства културе и

информисања Републике Србије од 17. маја 2017. године за финансирање уметничких дела из области визуелних уметности за 2017. годину, Mузеј у Смедереву, односно Градска галерија савремене уметности Смедерево конкурисала је пројектом за откуп уметничких радова савремених уметника ради систематичног попуњавања Збирке савремене уметности. Од предложених пет радова, од стране Министарства културе финансиран је откуп два рада у укупној вредности од 530.000,00 динара.

Министарство културе је финансирало откуп уметничких радова следећих аутора:

1. БИЉАНА ЂУРЂЕВИЋ

Назив рада: Дочек

Година: 2017.

Материјал и техника: комбинована техника (туш и перо, угљен, акрилик и колаж)

Димензије: 100 x 200 цм

Кратак опис дела:

Уметнички рад Дочек је излаган на XXI Пролећнем аналу – Временске петље  у Дому културе Чачак, чији је кустос изложбе била Данијела Пурешевић. Рад је добио главну награду поменуте изложбе, а потом је био део изложбене поставке у Градској галерији савремене уметности Смедерево у склопу самосталне изложбе ауторке.

У духу досадашњих стилских и интерпретцијских приступа ауторка у наведеном раду елаборира свакодневне наративе политичког, друштвеног и уопште свакодневног  миљеа. Бави се феноменима„,псеудо-цереминијалне“  културе, базичним изразом класичне уметности која је прилагођене духу времена и актуелним манифестацијама политичке моћи. Цена рада: 400.000,00 динара

https://bravermangallery.com/exhibitions/8461/

https://bravermangallery.com/exhibitions/instrument-of-activity/

http://wsimag.com/art/14649-biljana-djurdjevic-instrument-of-activity

 

2. ЈЕЛЕНА ИЛИЋ

Назив рада: Хајде да се играмо (Серија Ломљиво/Fragile)

Година: 2014.

Материјал: дрвена кутија са стакленим поклопцем и кликери, постоље од медијапана и огледала

Техника: Комбинована

Димензије: 35 x 22 x 19 цм

 Кратак опис дела:

На конкурсу Министарства културе галерија је конкурисала са два рада Јелене Илић, али је откупљен само рад Хајде да се играмо.

Два рада  – Хајде да се играмо и Три сестре су радови  из серије објеката под називом Фрагиле / Ломљиво и били су део поставке истоимене изложбе организоване у Градској галерији савремене уметности Смдерево 2016. Наведени предмети су од различитог материјала, често нестабилног, али склопљени на различите начине чиме успевају да прерасту своју првобитну употребну функцију и прђу у нову ликовно – мисаону целину. Предмети су углавном пореклом из уметничине куће или из њене непосредне околине. Почетни импулс у овим радовима, почетна мисао и уопште порив за сваки од њих био је тај да је “нови предмет“ прављен за некога – сваки од ових објеката је дар за одређену, њој блиску особу и увек је упућен некоме. Кроз рад на том објекту она води унутрашњи, мисаони разговор са блиским људима. Ликовним језиком говори о универзалним вредностима повезаности и блискости.

У раду Хајде да се играмо почетна мисао је била – дечачка игра, рад је започела мислећи на свог сина, али је рад прерастао самог себе. Позив на игру се не односи више само на дечачку игру, већ игру живота, позив на игру у сваком смислу. Позив да живимо иако знамо да је са ризиком, на шта указује и блага тензија у раду. Цена рада: 130.000,00 динара

 

Мр Наташа Радосављевић Кузмановић

Кустос збирке Савремене уметности Градске галерије савремене уметности Смедерево