Откуп уметничких радова за Збирку савремене уметности Музеја у Смедереву у 2018. години

 

Паралелно са својом основном изложбеном делатношћу Градска галерија савремене уметности Смедерево је, као сектор Музеја у Смедереву, од свог оснивања усмерена на формирање, презентацију и заштиту Збирке савремене уметности, за коју је, по систематизацији радних места Статута Музеја у Смедереву, задужен кустос Градске галерије.

По расписаном јавном конкурсу Министарства културе и информисања Републике Србије од 20. јуна 2018. године за финансирање уметничких дела из области визуелних уметности за 2017. годину, Mузеј у Смедереву, односно Градска галерија савремене уметности Смедерево конкурисала је пројектом за откуп уметничких радова савремених уметника ради систематичног попуњавања Збирке савремене уметности. Од предложених седам радова, од стране Министарства културе и информисања Републике Србије, финансиран је откуп три рада у укупној вредности од 1.500.000,00 динара.

Сви уметници чији је рад откупљен за Збирку савремене уметности су релизовали своје самосталне изложбе у оквиру излагачке сезоне Градске галерије савремене уметности Смедерево 2017. и 2018. Чиме галерија потврђује уску повезаност између излагачке политике и своје програмске концепције. Односно, својим континуираним осавремењивањем саме збирке она успева да утиче на богаћење културног наслеђа, што пре свега има изузетан и дугорочни значај за локалну заједницу.

У 2018. години Министарство културе и информисања Републике Србије је финансирало откуп уметничких радова следећих аутора:

1. АНА КНЕЖЕВИЋ

Назив рада: Fiat lux

Година: 2016.

Материјал и техника: акрилне црне плоче између два стакла у дрвеним рамовима

Димензије: 55 x 232 cm

 

Укупна цена рада са припадајућим порезима и доприносима износи 500.000,00 динара

Кратак опис дела:

Триптих, зидна инсталација/ негативни цртеж “Fiat lux” чине три црне мат акрилне плоче, које између стакла постају нека врста “огледала” која упијају простор и светлосне ситуације у простору и чине и самог посматрача активним.

Триптих је постављен у узлазно силазном низу паралелано са зидом и прави сенке. На овај начин он “вибрира” заједно са простором и постаје  његов интегрални део, јер улази у резонанцију са елементима простора (волуменом и светлом) и ствара у посетиоцу осећај јединства и хармоније.

Због своје глатке црне површине и зато што су плоче постављене између два рефлексна стакла, оне се на известан начин понашају и као огледала за посматрача. Док хода простором, посматрач је у прилици да види себе и простор у плочама. Рад је отворен, поетичан и медитативан, а с обзиром да је прецизно геометријски/ритмички постављен има потенцијал да балансира сам.

Рад је излаган у Салону Музеја савремене у Београду на изложби “Простори одступања”. Рад за Салон МСУБ, који је настао 2015. има растући дијаграм. Рад је био изложен у Галерији савремене уметности у Смедереву са још 4 триптиха из ове серије, августа 2017.

Ана Кнежевић се у својим радовима бави минимализмом и ритмовима у простору и њени радови су веома често рађени управо у низовима.

Биографија

Ана Кнежевић (Београд, Србија, 1976) завршила је МФА студије сликарства 2002. на Факултету ликовних уметности у Београду. Студирала је сликарство на Massachusetts College of Art у Бостону 2003/2004. Излагала је на бројним уметничким манифестацијама и излозбама у Србији, укључујући Октобарски салон 2005 и Салон Музеја савремене уметности 2015. Добитница је престижних награда, за своје инсталације међу којима је и награда “Владимир Величковић” за 2009. Њен најважнији public art пројекат Radio Light 487796-Klaster, представљен је 2006 године у Београду а посвећен је Николи Тесли за 150 година од његовог рођења. Осим Србије излагала је у САД-у, Француској, Мађарској и Бугарској. Добитница је два значајна Њујоршка гранта: CEC ArtsLink 2012 и Polok-Krasner 2017/2018.

Живи и ради у Њујорку од 2013 године.

www.anaknezevic.net

2. ЗОРАН ДИМОВСКИ

       

Назив рада: „Don’t ask“

(Ask not what You can do for the art, ask what art can do for You.)

Година: 2014.

Материјал: оловка у боји на фурнираној дрвеној подлози

Димензије: 201 x 255 цм

Укупна цена рада са припадајућим порезима и доприносима износи 650.000,00 динара

Кратак опис дела:

Рад „Don’t ask“ [„Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country“ J.F.K.1961.] (Fotografija: Stanley Tretick, „Caroline Kennedy holds a Postcard of her Father“, 1961.) је првобитно планиран као део изложбене поставке аутора која је требало да буде реализована у Градској галерији савремене уметности Смедерево током августа 2018. године. Након премештања изложбеног простора галерије у Музеј у Смедереву рад је изостао са изложбе, те су изложена само три друга рада прилагођена датом простору. Оно што чини заједничку особину свих припремљених радова јесте то да се баве историјским и политичким доменом. Кроз ове радове се размтра савремени тренутак и покшава се успоставити говор и релација између садашњег високо технолошког социјалног система и претходних цивилизацијских феномена као што су тоталитарана друштва и хладни рат.

 

Биографија:

Зоран Димовски је рођен 1966. године у Београду. Уписао је Факултет ликовних уметности у Београду 1988. године, на ком је и дипломирао 1993. године. Постдипломске студије је завршио 1995. Од 2000. године предаје на Факултету ликовних уметности у Београду. Докторске студије је завршио 2017. године. Члан УЛУС-а од 1994. године. Имао 22 самосталне изложбе у земљи и 52 групне изложбе у иностранству.

3. СЛОБОДАНКА СТУПАР

Назив рада: BONN

Година: 2016.

Материјал: триптих/фотографија, дигитал принт на алубонду, челични рамови, звучници + аудио запис

Димензије: 3 x (105 x 80 x 3 цм)

 

Укупна цена рада са припадајућим порезима и доприносима износи: 350.000,00 динара

Кратак опис дела:

Рад је део серије и изложбе под називом „Степенице на доле су и степенице на горе“ која је реализована у оквиру излагачке сезоне Градске галерије савремене уметности Смедерево у Музеју у Смедереву током новембра 2018. године. На читавој серији радова „поглед посетиоца је усмерен ка препознавању неких од навиком пренебрегнутих делова архитектуре музеја, семплованих и реорганизованих у склопове медитативних фотографских рефлексија на симетрију, форму, светло, површину и структуру, приказане на начин прилагођен простору (у групама инсталирам узимајући у обзир карактеристике излагачког простора). Оне су често допуњене звуком, чија улога је да прошири поље визуелног и утопи слушаоца у поставке које задобијају особине амбијената. У интенционалном смислу, оне су чиниоци преноса између унутрашњих стања уметника и унутрашњих стања која се индукују у посетиоцима током њиховог опажања радова у излагачком простору.“

(цитат из каталога, Стеван Вуковић)

 

Биографија:

 

Дипломирала унутрашњу архитектуру и графику на ФПУ у Београду, магистрирала графику на ФЛУ Универзитета у Београду и

специјализирала графику на Школи лепих уметности у Атини.

Излагала на преко 50 самосталних излозби у Београду, Загребу, Дубровнику, Новом Саду, Зрењанину, Нишу, Крусевацу, Келну,

Атини, Солуну, Единбургу, Бечу, Минхену, Витену.

Уčествовала на великом броју групних изложби и бројним уметницким пројекима у земљи и иностранству.

Добитник је више награда и признања у земљи и иностранству: Награда за графику Октобарског салона Београда и Награда за

скулптуру Ликовне колоније Жељазара Сисак 1987.; Награда 1. Медитеранског бијенала графиčке уметности, Аг. Николаос, Грчка 1988.;

Откупна награда Свеучилишне књижнице на Загребаčкој изложби југословенског цртежа 1989.; Велика Награда 9. Интернационалног

тријенала графике у Фрехену 1991.; Награда на Бијеналу сува игла Ужице 1993.; Откупна награда Народног музеја на Београдском

интернационалном бијеналу графике 1997.; Fotowettbewerb Award 1999. Штутгарт 2000.

Дела у музејима и јавним колекцијама: МСУБ, Музеј града, Музеј Зептер и Народни музеј у Београду, Ludwig музеј Келн,

МСУВ, Нови Сад, музеји Крушевац, Краљево и Врање, Галерија савремене ликовне уметности Ниш, Национална пинакотека Пиреј,

Грчка, Савремена Галерија Зрењанин, Збирка Националне Свеучилишне књижнице Загреб, збирка Галерије Лазар Возаревић, Сремска

Митровица, Графичка збирка Frechen, Немачка, Музеј међународне савремене графике Фредрикстад, Норвешка, збирка Графичког

колектива Београд, збирке колонија Сисак, Пореч, Тузла, Сопоћани др. као и у бројним приватним збиркама у земљи и иностранству.

  • http://issuu.com/slobodankastupar/docs/slobodanka_stupar__from_object_to_c_0a07ad2d69188b/1
  • http://vimeo.com/19605346
  • http://vimeo.com/65411794
  • http://www.wooloo.org/slobodankastupar
  • https://vimeo.com/195823623
  • http://issuu.com/slobodankastupar/docs/slobodanka_stupar__from_object_to_c_0a07ad2d69188b/1
  • http://vimeo.com/65403197