ОТКУП РАДОВА ЗА ЗБИРКУ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ КОЈИ СУ ФИНАСИРАНИ СРЕДСТВИМА МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

Како је Градска галерија савремене уметности Смедерево организована као сектор Музејау Смедереву (комплексног типа), по свом програму и активностима највише је усмерена на презентациону активност, али поред те основне изложбене делатности у њене делатности спадају још и заштита и чување музејских предмета. Галерија поседује Збирку савремене уметности од 240 предмета, коју води кустос Галерије и која је интегрални део музејске колекције.

Сви уметнички радови откупљени претходних година, превасходно на конкурсу Министарства културе и информисања Републике Србије, у значајној мери су увећали вредност музејске колекције и допринели повећању култруног наслеђа самог Града Смедерева.

На конкурсу Министарства културе и информисања Републике Србије за финансирање уметничких дела из области визуелних уметности за 2019. годину за пројекат Осавремењивање збирке Градске галерије савремене уметности Смедерево делима афирмисаних уметника Градској галерији, односно Музеју у Смедереву је  одобрено 1.760.000,00 динара.

У 2019. ГОДИНИ ОТКУПЉЕНИ СУ РАДОВИ СЛЕДЕЋИХ АУТОРА:

1. БРАНИСЛАВ НИКОЛИЋ

Назив рада: Катедрала

Година:  2019.

Материјал: метал, вода, електрични грејач, кабл, термостат

Димензије: 121,5 x 77 x 19,5 цм

Цена рада:  450.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима

Кратак опис дела:

Методологија уметничког рада Бранислава Николића оличена у сакупљању одбачених елемената архитектуре, ентеријера станова, намештаја, дрвне и металне грађе и њихова поновна употреба у уметничком процесу и изградњи уметничких производа, умрежена је на многим значењским нивоима са термином „секундарна архитектура“. Та синтагма којом је окарактерисан процес уметничког деловања овог аутора означава економију сакупљања и рециклирања материјала специфичну за изградњу „картонских кућа“ у ромским насељима. Овим процесом, уз специфичне занатске вештине, може да се направи „кров над главом“ али и уметнички рад архитектонских облика.

2. ГАБРИЕЛ ГЛИД

Назив рада: После                        

Година:  2017.

Материјал: дрво

Димензије: 208 x 63 x 63 цм

Цена рада: 550.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима

Кратак опис дела:

Уметнички рад После био је део изложбене поставке аутора реализоване у  Галерији савремене ликовне уметности у Нишу, прошле године, за коју је аутор добио Политикину награду за 2019. годину, која се додељује за изузетне уметничке домете и стваралачку зрелост. Сам рад део је препознатљиве поетике Габриела Глида која почива на минималистичком приступу и минуциозној реализацији, као и примени различитих традиционалних и нових материјала. „Човеколика бургија овековечена у својој перфектној драперији, сведена у спирално конституисаној вертикали, успоставља конструктивистички ред задржавајући   функционалну логику. Ламелирано дрво својом линеарношћу  појачава динамизам покрета који својим увртањем уводи кружну кубистичку перспективу која се као код Бранкушијевог Бесконачног стуба завршава у неком имагинарном простору далеко изнад нас. Као резервоар жеље којој је потребна „ракета“ да би се остварила. Рециклирани дериват футуристичког манифеста измештеног и поново успостављеног после стотину година. Ова „прослава“ поводом стогодишњице  је израз поверења у технолошки напредак, споменик бургији која је променила свет.“ (З.Јоксимовић)

3. ИВАН ПЕТРОВИЋ

Назив рада: Со и светло

Година:  2014 – 2019

Техника: Ламбда поступак са скенираног негатива

Димензије: 40 x 50 сантиметара

Едиција: 1/10 + 2 (формат 40 x 50 цм); 1/5 +2 (формат 76 x 95 цм)

Серија садржи 12 (дванаест) фотографија

Цена рада: 360.000 динара са припадајућим порезима и доприносима

Кратак опис дела:

Серија фотографија Со и светло рад је у настајању који је започет 2014. године у коме се тематизује живот у српским селима. Kао метафора о егзистенцијалном обрасцу карактеристичном за руралне средине, назив Со и светло реферише на околност да је, у предмодерном добу, сељак у Србији био у прилици сам да производи све оно што му је било неопходно за живот, осим петролеја за лампе и соли које је морао да купује.

Со и светло није фотографска целина која афирмише природни начин живота и подстиче ескапизам, или истиче фантазме о рурарлном сеоском окружењу као рецидиву традиционалног начина живота. Овај рад, управо зато што се манифестује у медију фотографије, наговештава свој еманципаторски каракер са намером да приказане субјекте уведе у контактни културни образац са доминантно постојећим садржајима.

4. СЛОБОДАН ТРАЈКОВИЋ

Назив рада: Лице меморије (диптих)

Година:  2017.

Материјал: ручно прављена чоја, дрво, енкаустика на металном раму

Димензије: 120 x 160 x 5 цм

Цена рада: 400.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима

Кратак опис дела:

Диптих Лице меморије био је излаган на изложби Присутно и одсутно, у Градској галерији савремене уметности Смедерево 2017. године.

Сам рад, који у основи чине две дрвене (трешњине) талпе реферише на два лица материје; једно се показује онако како је настало сабијањем вуне у компактну масу стварајући личну географију простора, а друго лице показује како је изгубило своју целовитост али и преживело своју деструкцију ватром. И једно и друго лице приказује присутност своје енергије, која иако има свој простор и обрисе форме, још увек живи у пољу могућег, недовољно дефинисаног. На крају закључујемо, да сама та енергија ипак чува много више свој садржај, него јасно присутну форму.