Музеј у Смедереву вас поводом оснивања САРТИД-а, 26. маја 1913. године позива на предавање „Оснивање и развој српске индустрије челика „САРТИД” до Другог светског рата“.

Предавање мр Јована Стојковића биће одржано у Музеју у Смедереву у понедељак 27. маја 2019. године у 13 часова

 

О развоју технологије, технике и индустрије у прошлости у Смедереву и Србији се до сада недовољно истраживало. Економска историја је још у зачетку и своди се најчешће на пригодне скице прошлости у уводима великих политичких и друштвених историјских тема или као скромне монографије поводом јубилеја. Предавања „Оснивање и развој српске индустрије челика САРТИД до Другог светског рата” има за циљ упознавање са оснивањем и радом „Српског Акционарског Рударског Топионичког Индустријског Друштва”. „САРТИД” је први комплекс објеката модерне црне металургије у Србији, који по својој величини и улози представља један од најзначајних чинилаца у развоју индустрије и привреде у Србији.  У периоду од 1913. до 1941. године „САРТИД” је пословао као акционарско друштво и мултинационална компанија, са врло малим државним утицајем на његово пословање. Предавање прати: настанак САРТИД-а, власнички капитал, подизање објеката у Смедереву и Мајданпеку, ширење делатности, утицај велике економске кризе, нов производни програм и постизање позитивних финасијских резултата (профита), у предвечерје Другог светског рата… У укупној производњи челика у Краљевини Југославији САРТИД 1940. године достиже 24 %.

SARTID 1913

Предавач: МР ЈОВАН СТОЈКОВИЋ

Јован Стојковић, рођен је 10. јануара 1960. године у Смедереву. Дипломирао је етнологију на Филозофском факултету у Београду 1987. године. Магистрирао је 1995. године на Универзитету у Београду, Центар за мултидисциплинарне студије, група за историју и филозофију природних наука и технологија, као стипендиста САНУ. Написао је две књиге, двадесет стручних и научних радова и био аутор 20 изложби. Ради у HBIS GROUP Србија. Живи са породицом у Осипаоници.