smederevski-zbornik

Смедеревски зборник број 3 конципиран је као периодични стручни часопис у коме се објављују радови о покретним културним добрима која се чувају у збиркама Музеја у Смедереву (историјској, археолошкој, уметничкој, етнолошкој, нумизматичкој и природњачкој), о културно-историјској баштини Смедерева, смедеревског краја и ширег региона Подунавља, о музеологији, издавачкој и излагачкој делатности наше установе, као и стручне радове на најразличитије теме од општег културно-историјског значаја.

Овде можете преузети текстове објављене у трећем броју часописа Смедеревски зборник. Сви текстови су у PDF-у.

 

Импресум и садржај

 

Студије и прилози:

 

Из музејских збирки:

 

Из Галерије савремене уметности Смедерево:

 

Поклони и откупи:

 

Критике и прикази:

 

Извештај о раду:

 

In memoriam: