smederevski-zbornik

Смедеревски зборник конципиран је као периодични стручни часопис у коме се објављују радови о покретним културним добрима која се чувају у збиркама Музеја у Смедереву (историјској, археолошкој, уметничкој, етнолошкој, нумизматичкој и природњачкој), о културно-историјској баштини Смедерева, смедеревског краја и ширег региона Подунавља, о музеологији, издавачкој и излагачкој делатности наше установе, као и стручне радове на најразличитије теме од општег културно-историјског значаја.

Смедеревски зборник садржи следеће целине:

  • студије и прилози (до два ауторска табака куцаног текста),
  • из музејских збирки (до једног табака куцаног текста),
  • из Галерије савремене уметности Смедерево (до једног табака куцаног текста),
  • грађа за проучавање смедеревског краја (до једног табака куцаног текста)
  • поклони и откупи,
  • критике и прикази,
  • извештај о раду Музеја у Смедереву

 

За издавача и главни и одговорни уредник:
Татјана Гачпар, директор Музеја у Смедереву

Редакциони одбор:
– Академик Момчило Спремић, академик САНУ и редовни професор у пензији Филозофског факултета у Београду,
– Проф. др Ненад Макуљевић, редовни професор Филозофског факултета у Београду,
– Др Весна Марјановић, музејски саветник,
– Татјана Гачпар, музејски саветник Музеја у Смедереву,
– Мр Снежана Цветковић, музејски саветник Музеја у Смедереву,
– Гордана Пауновић, музејски саветник Музеја у Смедереву,
– Гордана Милетић, виши кустос етнолог Музеја у Смедереву,
– Мирослав П. Лазић, М.А., виши кустос историчар Музеја у Смедереву,
– Милан Марковић, виши кустос историчар уметности Музеја у Смедереву,
– Мр Наташа Радосављевић Кузмановић, кустос историчар уметности Музеја у Смедереву

Секретар редакције:
Славица Дуловић, сарадник за односе са јавношћу Музеја у Смедереву