Грожђе, гвожђе, и урбане вибрације

Музеј у Смедереву