Основна изложбена поставка

Музеја у Смедереву

Основна поставка репрезентује музејски фонд, али и прошлост Смедерева и Смедеревског подунавља у оној мери у којој је то изложбени простор зграде Музеја у Смедереву то дозвољавао.

Данас, основна поставка Музеја у Смедереву заузима две изложбене сале и холове испред ових сала, као и лапидаријум у приземљу зграде (анекс зграде Музеја према Тврђави и Споменику жртвама 5-јунске трагедије у којем се чувају музеалије махом од камена и дрвета већег габарита). Осим ових сала, у приземљу зграде налази се мултифункционална сала у којој се реализују најразличтиији програми: повремене изложбе, радионице, предавања, промоције и друго.

Поставка Музеја у Смедереву је завичајног типа, а предмети који се у оквиру поставке излажу углавном су пронађени на територији Смедерева и околоне, или су важна сведочанства о прошлости овог краја. Временски период који је презентован изложеним предметима веома је велики и хронолошки обухвата распон од далеке геолошке прошлости, преко праисторије и појаве првих људских култура, до средине 20. века.

У салама основне музејске поставке могу се видети бројни предмети, који су најзанимљивија сведочанства о бурним временима која су далеко иза нас, али и сведочанства о узбудљивом развитку материјалне и духовне културе житеља ових простора кроз векове. Сви ти предмети, уз помоћ живе речи кустоса нашег Музеја, пружају могућност посетиоцима да, бар на тренутак, оживе прошлост и да на тим темељима креирају спознају о непоновљивости и непредвидвости историје.

Полазећи од савременог поимања музеја, према којем су музеји не само установе за чување и излагање предмета, већ и куће идеја, позивамо Вас да погледате основну изложбену поставку Музеја у Смедереву и изађете богатији за једно ново, непоновљиво искуство.

Врата Музеја у Смедереву су увек широм отворена за посетиоце, а колектив Музеја Вам стоји на располагању како би Ваш боравак био што пријатнији.

Лапидаријум

Фрагменти прошлих епоха

Лапидаријум je анекс оригиналне зграде Музеја према Тврђави и Споменику жртвама 5-јунске трагедије у којем се чувају музеалије махом од камена и дрвета већег габарита, од којих се неке чувају и излажу под отвореним небом. У лапидаријуму се налазе споменици из различитих временских епоха, почевши од антике (делови водовода, опеке, надгробни споменици и фрагменти саркофага…), преко средњег века (топовска ђулад, остаци средњовековних грађевина или споменика, бродица или чун/ладва…) до тзв. „турског“ периода.
Од изложених предмета, својим значајем нарочито се издвајају: моноксилни дрвени чамац (чун или ладва) имопзантних димензија од 11,5 метара (који није прецизно датован, али се претпоставља да потиче из 15. века. Чамац је израђен од храстовог дрвета и служио је за превоз робе дуж реке Велика Морава), фрагменте цркве из Смедеревске тврђаве, на чијим фрескама се још увек види боја, капителе у јонском стилу од пешчара и мермера, надгробне медаљоне из римског периода, камене жртвенике на којима су Римљани приносили жртве појединим боговима, турске споменике, камену топовску ђулад и друго.

Друга сала основне поставке

Смедеревска тврђава – од престонице до споменика културе

У другој изложбеној сали на првом спрату може се видети основна поставка Музеја под називом Смедеревска тврђава – оп престонице до споменика културе. 

Изложба Смедеревска тврђава – од престонице до споменика културе део је нове поставке Музеја у Смедереву која афирмише последње и најбоље остварење српске средњовековне војне архитектуре. Смедеревска тврђава је један од најбољих примера европских средњовековних фортификација, наднесена над епохе упркос свим страдањима. Она је незаобилазан топоним на мапи Србије, сведок времена, архивар успомена и најпрепознатљивији идентитет града Смедерева.

Новом изложбом желели смо да укажемо на трајање Смедеревске тврђаве од подизања до њеног проглашења за споменик културе. Осим најважнијим периодом, временом Деспотовине, нова поставка представља Смедеревску тврђаву и у другим раздобљима, бави се улогом коју је имала кроз време, њеним утицајем на околину и утицајем околине на Тврђаву.

Поставка сведочи о времену Српске деспотовине и њеном подизању, периоду под соманском владавином, разорном Првом и Другом светском рату, односу према споменицима културе и њиховој улози у урбаном пејзажу данашњице.

Нова поставка кроз различите теме и најрепрезентативније предмете из више збирки Музеја у Смедереву нуди најкомплетнији приказ Смедеревске тврђаве до сада и нов оквир за њено упознавање и разумевање. Изложба је замишљена као инструмент за оријентацију у разуђеном времену постојања Смедеревске тврђаве, као алатка за повезивање прошлости и садашњости, а тиме и за успостављање мреже односа, значења и асоцијација.

Смедеревска тврђава – од престонице до споменика културе је изложба која има за циљ да редефинише схватања и интерпретације Смедеревске тврђаве као важног топонима у меморији заједнице, али и да реафирмише вредност коју она у историји Смедерева и српског народа неспорно има. Осим тога, новом поставком желимо позиционирамо Музеј као централно место за креирање идентитета Смедерева и његове околине. То доприноси целокупној промени доживљаја и идентитета Музеја, што је важан предуслова за квалитетнији и динамичнији рад са публиком и повећање броја посетилаца.

Додајмо и то да је поставка у потпуности двојезична, тачније сви текстови и натписи урађени су на српском језику ћириличним писмом и на енглеском језику. На овај начин одговорили смо на све учесталије потребе за комуникацијом са све већим бројем туриста из иностранства.

Трећа сала основне поставке

Грожђе, гвожђе, и урбане вибрације

Изузетно сугестиван назив изложбе игра је речи које у најкраћем на најбољи начин означавају трансформацију Смедерева и околине из чувеног виноградарског краја у важан индустријски град. Ради се о најновијој сталној поставци која је тек недавно отворена за јавност. На изложби су представљене три тематске целине које представљају препознатљиве маркере Смедерева и смедеревског краја – Грожђе, Гвожђе и Урбане вибрације. Кроз текстове, музејске предмете, фотографије, документарну и ликовну грађу публика ће моћи да се упозна са виноградарством и винарством смедеревског краја, најзначајнијим моментима и главним чиниоцима индустријализације у Смедереву, као и са развојем градске културе и формирањем урбаног градског језгра у Смедереву током 19. и првих деценија 20. века.

Трећа сала основне изложбене поставке је недавно (2020-2021. године) у потпуности реновирана и у њој је недавно отоврена нова изложбена поставка под називом Грожђе, гвожђе, и урбане вибрације