МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ

ГРАДСКА ГАЛЕРИЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ СМЕДЕРЕВО

 

МИЛИВОЈ МИШКО ПАВЛОВИЋ

Музеј у Смедереву, 10.10 – 12.11. 2018.

Назив изложбе: ON THE ROAD TO NOWHERE

 

На изложби под називом ON THE ROAD TO NOWHERE аутора Мишка Павловића представљени су радови средњег и великог формата, рађени техником уље на платну, настали у периоду од 2015. до 2018. године.

Изложба презентује уметникова визуелна истраживања спајањем два циклуса, једног који је заокружен (Пут, Линија, Жица, Мрежа, Кавез) и новог који је у настајању и који даље развија језик и структуру његовог ауторског израза.

Сам серијал слика Пут, Линија, Жица, Мрежа, Кавез по речима аутора чини поетску рефлексију одређених ступњева развоја јединке, али и људске врсте.

ПУТ се може посматрати и као трака-линија која спаја две географске локације, подједнако као и сам живот, пут има свој ликовни и графички еквивалент – ЛИНИЈУ која објашњава једну просторну, али и временску релацију, у психолошком смислу је веза између два ентитета, а може бити такође и линија судбине. Линија ипак има, условно речено, свој материјални корелат- ЖИЦУ која такође ишчитава своја значења. МРЕЖА је организован сплет нити, линија и жица. КАВЕЗ би могао са своје стране да се дефинише као затворена мрежа која спречава повезивање једног простора са другим (спољњег са унутрашњим), а у метафоричком смислу кавез је оно што сваки човек носи свесно или несвесно кроз живот, као сопствени терет, понајвише- предрасуда који га спречава да оствари своју праву мисију.  Тај кавез је условљен рођењем, средином, обичајима, веровањима и другим културолошким одредницама.

На следећем циклусу аутор отвара симболику и питање самог појма капије, учитавајући му кроз формално – естетски јаку нарацију, вишеструку симболику.

Генерално, сваки од ових појмова истовремено и СПАЈА  и РАЗДВАЈА (у зависности од угла гледања и ситуације) једно биће од другог, или од социјалног миљеа или од природе.

Слике предвиђене за ову изложбу се у извесном смислу могу подвести под ову врло широку заједничку тематику рефлексије о животу- Човеку, Друштву  и Природној околини.

 

Биографија:

Миливој Мишко Павловић је рођен у Београду, 1965. Завршио Факултет ликовних уметности у Београду 1984-89. 1994. магистрирао и 2011. докторирао на катедри за сликарство Факултета ликовних уметности у Београду. Од 1991. до 2002. живи и ради паралелно у Паризу и Београду, као слободан уметник. Стипендиста француске владе 1991-1992, борави у Cite International des Arts и гостујући је студент на ЕНСБА у атељеу Величковић. Између 1991 и 1993. ради као цртач литограф у атељеу Понс у Паризу. Осим сликарства бави се скулптуром, графиком, илустрацијом и графичким обликовањем, као и монументалним сликарским техникама. Излагао на 25  самосталних (Београд, Нови сад, Ниш, Зрењанин, Панчево, Париз, Лорг, Берлин, Нанси) и преко две стотине групних изложби у земљи и иностранству . Предавао је цртање и сликање од 2002. до 2008. године на АУ БК у Београду, од 2008. на Факултету ликовних уметности у Београду, а од 2014 предмете Ликовна култура,  Ликовни жанрови и Визуелни медији на Факултету драмских уметности у Београду. Оснивач групеTopiary Art Trust(ТАТ) са којом је извео пројекат „Зелене скулптуре- Породица жирафа“ за Топчидер 2007-2008 године, као и пројекте за Ботаничку башту – „Паун“ и „Лептир“ 2008. године. Године2009-10 реализована модуларна скулптура „Три Трипода“ испред тржног центра „Ушће“ на Новом Београду, а  2011. „Дафне“,спомен обележје Моми Капору на Ади  и скулптура  и скулптура „Јелен“ у пешачкој зони Апатина. Члан је УЛУС-а , УЛУПУДС-а и Maison des Artistes.

Ауторско вођење Мишка Павловића и разговор са гимназијалцима

2. 11. 2018.