Градска галерија савремене уметности Смедерево

МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ

18.5. – 20.7.2023.

Отварање: четвртак, 18.5. 2023. у 19.00

Кустоскиња изложбе: мр Наташа Радосављевић Кузмановић

СИНХРОНИЦИТЕТ/ МНОГОУГАО 2

Лана Васиљевић

 

У оквиру овогодишње излагачке сезоне Градске галерије савремене уметности Смедерево у Музеју у Смедереву биће постављена изложба ауторке Лане Васиљевић.

 

Велики део радова које ауторка Лана Васиљевић на својој изложби Синхроницитет / Многоугао 2 представља у Градској галерији савремене уметности Смедерево, по својој генези и у континуитету, били су део изложбеног процеса и селекције која је реализована најпре у институционалним оквирима Салона Музеја савремене уметности у Београду, под називом Неми говор, а затим је тај процес интерпретиран у новим просторним и галеријским условима под окриљем приватног сектора у Галерији Новембар у Београду, под називом Многоугао. Како њен уметнички приступ чини стална процесуалност, тако неки радови остају присутни на свакој изложби, неки се мењају кроз различите поставке, или се једноставно уводе нови.

Из наведених разлога истичемо како свака изложба Лане Васиљевић са собом доноси различите уметничке интервенције које у себи инкорпорирају широк спектар „институционалних, естетских или вредносних контекста галерије”, чиме недвосмислено, на сасвим особен начин, кореспондирају са новим амбијентом. Тиме и сам амбијент значајно партиципира у произвођењу њене уметности, дајући јој одређене вредности, очекивања, али и друштвене, односно уметничке функције. Тачније, сваки амбијент отвара простор за уплив контекста који би у овом случају равноправно учествовао као саставни део ауторкиног уметничког рада. Стога, изложбена поставка Синхроницитет / Многоугао 2 у Галерији Музеја у Смедереву, у корелацији са његовом сталном поставком, представља нову, заокружену, причу за себе.

У питању је више просторних инсталација које чине преобликовани (некада употребљивани) предмети, фотографије или поново извајане ликовне форме. Дакле, реч је о култури свакодневног живота, појединачним предметима који својом ауром региструју аутономно искуство уметнице. Тек у пажљиво укомпонованом саодносу, рекодирањем они производе одређене потенцијале значења наглашавајући мисаону процесуалност коју предмети као део ауторкине историје са својим специфичним искуствима носе. Они могу бити нови или стари, лични или општи, препознају се као реч у реченици, запис – као када став и мисао постају облик. Њега потом региструјемо као низ појава симболичких паралела, које управо одабиром самих предмета стварају другачији конструкт преко којег (можда) могу да се разумеју и свакодневни принципи универзума.

У производњи и рецепцији артефаката Ланине изложбе у самој основи лежи ишчитавање смисла – дуализам простора и времена. Он чини оквир њеног разумевања стварности, где време, изван простора, упућује на конекцију перцепције уметничког предмета са одређеним догађајем или животним искуством који предмет емитује, кроз који спаја или разара њихов међусобни однос.

Наведени наратив чини основни методолошки приступ ауторкиног уметничког говора, који се и сам визуелно изјашњава тражењем личне хармоније кроз глобално умрежену слику ствари и догађаја. Када на овај начин сагледамо постављени стваралачки процес, закључујемо да он постепено наводи посматрача да скулпторску перспективу значења, на сасвим личан начин, пререгиструје од основних геометријских тела до Многоуглова.

мр Наташа Радосављевић Кузмановић

О АУТОРКИ:

 

Лана Васиљевић (Београд, 1973) је дипломирала на Факултету ликовних уметности у Београду, одсек вајарство, 1996. и магистрирала на истом факултету 1998. Активно излаже од 1997, а графичким дизајном се бави од 2002. године.

 

Самосталне изложбе / избор:

 

— Многоугао / Галерија Новембар, Београд, 2022.

— Прећутни договор / Уметничка галерија Надежда Петровић, Чачак, 2021.

— Неми говор /  Салон Музеја савремене уметности, Београд, 2020.

— Polygon / Navigator Art Gallery, 2018.

— Документи о укидању времена, галерија Графички колектив, 2014.

— Проблеми са предметима и временом, Галерија Звоно, Београд 2013.

— Ltd., КЦБ, Београд, 2008.

— Субјективно, О3ОНЕ, 2006.

— Signposts, Ремонт галерија, Београд, 2002.

— As serious as…, Трибека, Њујорк, 1999.

— “Diversion 2 а Route Round а Closed Road”, Arnaud Lefebvre Gallery, Париз, 1999.

— “Pillow Book”, Tuin Gallery, Хаг, 1998.

— Доцумент, СКЦ, Београд, 1998.

— Objects, ДОБ галерија, Београд,1997.

 

Учествовала је на више групних изложби (Београд, Њујорк, Беч, Варшава…).

 

Награде и стипендије / избор:

— Награда на Тријеналу цртежа и мале пластике, УЛУС, 2021.

— Годишња награда за скулптуру УЛУС, 2020.

— Награда 10. Бијенала акварела „Flux likvida”, Савремена галерија Зрењанин, 2013.

— PACKTIVITY2 / најбољи дизајн паковања производа у Србији за 2011/12.

— ГРИФОН признања за визуелни идентитет, Београд, 2006. и 2010.

— KulturKontakt, Austria Residency програм, Беч, 2002.

— ArtsLink Residency програм, CEC International Partners, Њујорк, 1999/2000.

— Награда за скулптуру “38. Октобарски салон”, Београд, 1997.

— Награда за најбољи пројекат Факултета ликовних уметности, Београд, 1996.

 

Радови Лане Васиљевић налазе се у неколико приватних и музејских колекција.

 

www.lanavasiljevic.com