Градска галерија савремене уметности Смедерево

расписује конкурс за излагачку сезону 2018.

 

Потребно је доставити:

 

  1. Контакт (телефон и e-mail адресу)
  2. Идејну концепцију
  3. Визуелну документацију (пожељно је да презентација са фотографијама буде у ПДФ формату – један PDF документ)
  4. Радну биографију
  5. Техничку спецификацију (неопходну за реализацију изложбе)

 

Наведене податке послати у електронској форми.

 

По потреби као додатни материјал послати каталоге претходних изложби.

 

Електронска адреса:

galerija@mus.org.rs

subject: За уметнички савет Галерије

 

или поштанска адреса:

Музеј у Смедереву (за уметнички савет Галерије),

поштански фах 126, 11300 Смедерево

 

 

Све информације се могу добити на телефон:

+38126 614 595

+381648449550

Мр Наташа Радосављевић Кузмановић, кустос

Милан Марковић, кустос

 

Конкурс је отворен до 15. јуна 2017. године.

 

Списак прихваћених пријава за излагање биће објављен на сајту Музеја у Смедереву www.mus.org.rs и facebook страници  https://www.facebook.com/gsusmederevo најкасније 30 дана по завршетку конкурса.

 

Конкурсни материјал се не враћа.