Градска галерија савремене уметности Смедерево

расписује конкурс за излагачку сезону 2019.

 

Потребно је доставити:

  1. Контакт (телефон и e-mail адресу)
  2. Идејну концепцију (опис пројекта)
  3. Визуелну документацију (пожељно је да фајл презентација са фотографијама буде у ПДФ формату)
  4. Радну биографију
  5. Техничку спецификацију (неопходну за реализацију изложбе)

 

Наведене податке послати у електронској форми.

 

По потреби као додатни материјал послати каталоге претходних изложби.

 

Изабрани пројекти морају да буду спремни за реализацију изложбеног програма од фебруара 2019.

 

Електронска адреса:

galerija@mus.org.rs

subject: Za umetnički savet Galerije

 

или поштанска адреса:

Музеј у Смедереву (за уметнички савет Галерије),

поштански фах 126, 11300 Смедерево

 

 

Све информације се могу добити на телефон:

+38126 4622138

+381648449550

Мр Наташа Радосављевић Кузмановић, кустос

Милан Марковић, кустос

 

Конкурс је отворен до 1. новембра 2018. године.

 

Списак прихваћених пријава за излагање биће објављен на сајту

www.mus.org.rs/gsus  најкасније 20 дана по завршетку конкурса.

 

Конкурсни материјал се не враћа.

Изложбе Градске галерије савремене уметности Смедерево биће до даљњег реализоване у изложбеној сали Музеја у Смедереву.