У оквиру овогодишњег обележавања петојунске трагедије у Смедереву 1941. године Музеј у Смедереву омогућио је бесплатно преузимање књиге „Експлозија у Смедереву 5. јуна 1941. године – 80 година после“ аутора Мирослава П. Лазића, вишег кустоса историчара смедеревског музеја.

Књигу у PDF формату можете преузети ОВДЕ – Miroslav P. Lazić – Eksplozija u Smederevu 5. juna 1941. godine.

 

Књига је објављена прошле године у оквиру обележавања осамдесетогодишњице једног од најтрагичнијих догађаја у вишевековној историји Смедерева. Ова монографија нуди и најновије резултате вишегодишњих научних истраживања архивских докумената и музеолошке грађе, али и критичког читања досадашње литературе о теми експлозије у Смедереву 5. јуна 1941. године. Поменута историографска студија објављена је у издању Музеја у Смедереву. Штампано издање књиге се и даље налази у продаји и може се купити у смедеревском музеју по цени од 1000 динара.

Изводи из рецензије:

„Рукопис Мирослава П. Лазића о разорној експлозији сакупљених убојних средстава у Смедеревској тврђави 5. јуна 1941. године настао је у склопу припрема изложбе о том догађају, а поводом осамдесетогодишњи­це вероватно највеће трагедије у историји Смедерева. Као такав, он не само што задовољава потребе пропратне публикације, већ их вишестру­ко надмашује. Реч је о изворном научном раду за који смо сигурни да ће деценијама остати релевантно, а можда и најрелевантније штиво о самом догађају и свему што је пре и после било везано за њега. Реч је о изузет­но добро истраженом раду у коме је аутор не само сакупио сва до сада доступна знања о експлозији у Смедеревској тврђави, него их и критички размотрио, по потреби међусобно сучелио, упоредио и очистио од наслага идеологија, политичких интереса и погрешних перцепција…

…Рукопис који је пред нама целовито приказује смедеревску експлозију 5. јуна 1941. године – узроке, ток, последице и одјеке. Кроз цео рад про­вејава ауторов критички приступ минуциозно прикупљеним изворима и литератури, што је донело уравнотежен, деидеологизован и демистифи­кован приказ с утемељеним и уверљивим закључцима који нас – колико је то могуће – приближавају објективним сазнањима о трагедији. Даљи историографски искорак би евентуално било могуће направити ако би се у истраживање укључили стручњаци за експлозиве, физичари и грађе­вински стручњаци, који би на основу својих специјалистичких знања можда могли да повећају фонд чињеница које би историчари морали да узму у обзир. Сазнања до којих се могло доћи само изучавањем до­ступних историјских извора Мирослав П. Лазић је овим радом практично исцрпео. Због тога се треба радовати његовом изласку из штампе и надати се да ће упркос дужини и студиозности и у овом нашем брзом и површном времену наћи број читалаца који својим квалитетом заслужује“. (Исечак из рецензије др Зорана Јањетовића, научног саветника Института за новију историју Србије, Београд)

 

Основни подаци о књизи:

За издавача: Татјана Гачпар, директор

Аутор: Мирослав П. Лазић, виши кустос историчар Музеја у Смедереву

Рецензија: Др Зоран Јањетовић, научни саветник Института за новију историју Србије, Београд

Лектура: Јелена Хајошевић

Превод резимеа на енглески језик: Мирослав П. Лазић

Графичко обликовање: Марија Лазићmagnet design

Штампа: ЈП Службени гласник, Београд

Тираж: 400 комада