Јавне набавке и конкурсна документација

Музеја у Смедереву

Набавка фотографске и рачунарске опреме

Израда мобилијара за нову сталну поставку Музеја у Смедереву

Санација крова Музеја у Смедереву

Услуга штампања у реализацији пројекта „Смедеревски зборник бр. 6 “

Услуга штампања у реализацији пројекта „Смедерево и смедеревски крај у Првом светском рату “

Услуга штампања уметничких каталога

Радови на опремању ентеријера сталне изложбене поставке Музеја у Смедереву

Радови на реконструкцији друге сале Музеја у Смедереву

Радови на уградњи столарије у Музеју у Смедереву

Радови на реконструкцији друге сале Музеја у Смедереву

Услуга техничког обезбеђења увођењем алармног система и видео надзора у Музеју у Смедереву