Извештај о раду

Музеја у Смедереву

Завршни рачун за 2022. годину

Извештај о раду за 2022. годину

Извештај о раду за 2021. годину

Завршни рачун за 2021. годину

Извештај за који није прописан образац

Извештај о раду за 2020. годину

Завршни рачун за 2020. годину

Извештај о раду за 2019. годину

Завршни рачун за 2019. годину

Завршни рачун за 2018. годину