Изложба ХЕРИСТЕМ – СТЕМ у баштинским наукама

7. март – 1. април 2023. године

Музеј у Смедереву, Омладинска 4, Смедерево

Организатори: Народни музеј Србије и Музеј у Смедереву

 

Отварање изложбе: 7. марта 2023. у 13 часова

На отварању изложбе говориће проф. др Татјана Цвјетићанин, кординатор испред Народног музеја Србије за ХЕРИСТЕМ пројекат и руководилац пројекта проф. др Сташа Бабић, Филозофски факултет Универзитета у Београду.

Музеј у СмедеревуИзложба ХЕРИСТЕМ – СТЕМ у баштинским наукама један је од завршних резултата пројекта стратешког партнерства у оквиру Еразмус+ програма HERISTEM – STEM in Heritage Sciences.

 

Девет партнера – установе високог образовања, завод за заштиту наслеђа, мала предузећа и Народни музеј Србије – осмислило је и реализовало пројекат чији циљ је био да се унапреде вештине и знања како студената баштинских наука, тако и оних већ професионално активних на пољу наслеђа. Пројекат је заснован на археологији и археолошком наслеђу.

 

Ово је први пројекат Стратешког партнерства у оквиру Еразмус+ програма у којем учествује Народни музеј Србије.

 

Употреба природно-математичких и техничко-технолошких наука (СТЕМ) у анализама остатака прошлости, створила је у последњих неколико деценија велике могућности за њено детаљније разумевање. Тиме и за детаљније познавање наслеђа, те могућности развоја адекватнијих стратегија одговорног управљања и заштите. Данас, међутим, не постоји нити једна установа у Европи која ефикасно образује студенте у свим областима знања и обучава их свим методама потребним за савремено истраживање и заштиту наслеђа. Стратешко партнерство ХЕРИСТЕМ креирано је да би се превазишао део ових недостатака и унапредио високошколски програм студија у баштинским дисциплинама путем системског укључивања СТЕМ знања. Археологија је централна, као најинтердисциплинарнија од свих баштинских наука. Истовремено, бавећи се различитим остацима прошлости, од појединачних предмета све до културних пејзажа, покрива већи део аспеката културног наслеђа. Такође, археолошко наслеђе оно је које је данас најугроженије просторним развојем.

Изложба представља имплементацију и резултате пројекта, СТЕМ науке у наслеђу, његовој заштити, презентацији и истраживању. Нуди примере вештина, добрих пракси и ефикасног трансфера знања између различитих професионалних заједница, као и могућности и препоруке за системско укључивање СТЕМ у науке о баштини. Намера је да се подигне свест о културном наслеђу и наукама које су укључене у управљање наслеђем, посебно истраживање и заштиту.

Изложба је заједничка активност партнера у пројекту, а Народни музеј је био водећи партнер за ову активност.

Народни музеј као централна музејска установа Србије и музеј надлежан за археолошко наслеђе, са дугом традицијом научних истраживања које и даље спроводи, највише управо у области археологије, био је идеалан партнер у овом пројекту.

Пројекат се суфинансира од стране Еразмус+ програма Европске уније.

 

 

О пројекту:

HERISTEM – STEM in Heritage Sciences (ХЕРИСТЕМ – СТЕМ у наукама о баштини)

 

Пројекат Стратешког партнерства оквиру Еразмус+ програма

 Трајање пројекта: 2019–2022

 

Носилац пројекта:

Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за археологију

 

Партнери:

Универзитет у Љубљани, Факултет уметности, Одељење за археологију

Универзитет у Загребу, Факултет хуманистичких и друштвених наука, Одељење за археологију

Универзитет у Сарајеву, Филозофски факултет, Одељење за археологију

Универзитет у Кембриџу, Одељење за археологију

Институт за заштиту споменика културе Словеније, Љубљана

Народни музеј Србије, Београд

Археј д.о.о., Археолошка истраживања и друге интелектуалне услуге, Севница

Кадуцеј д.о.о., Сплит