У среду 12. априла 2023. свечано ћемо обележити 73 године Музеја у Смедереву

 

Изложба: КАКО ПАМТИМО ВЛАДАРЕ? Представе Обреновића из Кабинета графике Народног музеја у Београду

 

Аутока изложбе: Јасмина Цукић

 

Свечано отварање изложбе: Среда, 12. април 2023. у 18 часова; Музеј у Смедереву, Омладинска 4, Смедерево

 

Како памтимо владаре? у СмедеревуИзложба Како памтимо владаре? Представе Обреновића из Кабинета графике Народног музеја у Београду представља 25 радова из Збирке цртежа и графика српских аутора 18. и 19. века из Кабинета графике Народног музеја у Београду. Одабрани радови пружају увид у различите аспекте визуелне репрезентације владара династије Обреновић. Изложени су портрети владара, преко којих откривамо начин конструисања представе о владарском лику, као и прикази историјских догађаја који су градили легитимитет и култ династије током владавине кнеза Милоша, кнеза Михаила и кнеза Милана Обреновића. Као један од ослонаца репрезентације политичке моћи, представе о владарима креиране путем уметности настајале су у периодима династичких успона, али и криза.

Поред српских аутора Анастаса Јовановића, Стевана Тодоровића и Ђорђа Крстића, на изложби су заступљени и страни уметници међу којима су Карол Поп де Сатмари и Винценц Кацлер, чији су радови такође део ове Збирке. Они су својим стваралаштвом били везани за српску културну средину 19. века, остављајући уметничка сведочанства о династији Обреновић.

Имајући на уму вишеструку улогу и природу графике и цртежа, у прилици смо да посредством одабраних радова видимо у коликој мери су неки од кључних историјских тренутака детерминисали начин меморисања династије и утицали на то како споменуте владаре и данас памтимо.

 

Изложба ће бити отворена до 10. маја 2023. Улаз је слободан.

Добро дошли!