Четвртак 20.4.2017. у 17 часова

Галерија савремене уметности Смедерево

 

 

Фото-пројекат „Деведесете ” настајао је у периоду Милошевићеве владавине – од 1987. године и Осме седнице ЦК Савеза комуниста Србије, која се може сматарти уводом у каснији распад Југославије, па све до 2000. године, политичких промена и транзиције.

Срђан Вељовић / биографија

Фотограф и културни радник. Рођен 1968. године. Завршио Електротехнички факултет. Члан УЛУС. Реализовао пројекте: Архитектура и фашизам, Леп живот као ексцес, Небо, Границе рода, Економија моћи хетеросексуалне везе, Колико високо је безбедно, Нож жица, Умеће транзиције, Транспоновање – Џони Рацковић, Мноштва, Техно – позиције поткултуре, Могућа места солидарности, Музеји и још по неко место сећања, Јарболи, Индустрија, Фотографије-портрети, Биоскопи у култури сећања, 20-25-29, Das Unheimliche концепт као практична алатка.

„Фотографију користим као средство за комуникацију. Оно што би називали фотографијом се налази у стању сталне и велике промене. Јако је занимљиво трагати за местом на коме се она тренутно налази. Слутим да биће фотографије треба тражити на страни рецепције, њене презентације, употребе.

Занимају ме ситуације испољавања субјективности и трудим се да их тематизујем.

Бавим се проблемом идентитета и његовог успостављања као поља конституисаног извана истражујући места преступа границе која га дефинише.

Фотографија је фикција.“(Аутор)