МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ / ГРАДСКА ГАЛЕРИЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ СМЕДЕРЕВО

Музеј у Смедереву, 13.6. 2019. – 12.7. 2019.

У оквиру годишњег програма Градске галерије савремене уметности Смедерево за 2019, у Музеју у Смедереву, на изложби под називом РЕМАСТЕР РЕЛИГИЈЕ/RELIGION REMASTERED представиће се аутор уз Београда Александар Тодоровић. Уметник ће поставити објекте и радове малог и средњег формата који су рађени јајчаном темпером, златним листићима и паладијумом на дрвеној дасци, као и аквареле и дигитални принт. Окосницу његове изложбе у Смедереву чиниће феномени модерног друштва, односно рецепција и реакција уметника на свет који га окружује.

Уметник у својим радовима реферише, пре свега, на популарну културу, илустрацију и стрип, иако су му основни мотиви, политичари и бирократе, као и други типови, односно модели савременог потрошачког и мас-медијског друштва. Аутор користи технике религијског сликарства, подвлачећи овим путем основну поруку своје сликовне представе, коју чини његово упозорење да човеков нагон ка веровању (и религији), у савременом контексту „ може бити усмерено ка идејама и стварима које нам не само не требају, већ нам и шкоде.“

„Користећи визуелне и композиционе елементе религиозне иконографије, а мењајући наративе и актере- месије у политичаре, партијске следбенике у апостоле, а обичан народ у креш-тест лутке- спроведен је својеврсан ремастер религије на изабраним радовима. На њима видимо пантеон ликова који се годинама постепено гради, док су тематике те иконографије разноврсне. Радовима, који припадају временски и тематски различитим серијама, заједничка је инспирација која долази из посматрања савременог света. Изабране теме, попут поп културе и историје,  бивају истраживане кроз употребу црног хумора, ироније, па и одређене дозе сарказма. Визуелни стил временом варира, представљајући мешавину древног црквеног византијског сликарства, укрштеног са поп артом и хај-енд илустрацијом, и можемо их ликовно повезати са правцима попут лоw-броw, поп-надреализма и неw цонтемпорарy покрета.“ ( Аутор, цитат из каталога)

Александар Тодоровић је рођен 1982-е године. Уписује 2002-е године Факултет Ликовних Уметности у Београду, који завршава 2007-е године као дипломирани сликар (мастер), у класи проф. Гордана Николића. Још за време факултета креће са излагањем својих радова по групним и студенстким изложбама. Прву самосталну изложбу имао је 2010-е године, у Новом Саду. Постао је члан УЛУС-а и у статусу је самосталног уметника од 2011-е године. Радови и интервјуи су му објављивани на уметничким блоговима, у интернет и штампаним публикацијама широм света. Изабран је као један од 100 перспективних уметника за објављивање у уметничкој публикацији „100 painters of tomorrow“ издавачке куће Thames & Hudson. Радови му се налазе у више домаћих и страних колекција. Освојио је неколико конкурсних награда на домаћим и страним уметничким такмичењима.