1. 13. Међународни салон уметничке фотографије

СМЕДЕРЕВО 2023.

Музеј у Смедереву, 1.8.2023. – 31.8. 2023.  

 

У оквиру излагачке сезоне 2023. Градске галерије савремене уметности Смедерево Музеја у Смедереву реализована је тринаеста међународна изложба уметничке фотографије  Смедерево 2023.

Изложба се одржава у организацији Фотокино клуба Смедерево и Градске галерије савремене уметности Смедерево под патронатом FIAP – Међународног савеза фотографске уметности, IAAP- Међународне асоцијације уметничких фотографа и FSS – Фото савеза Србије.

Изложба је организована на шест тема/секција: А) Слободна (боја), Б) Слободна (монохром), Ц)  Портрет, Д) Људи, Е) Жене, Ф) Пејзаж.

Од 2074 пристигле фотографије примљено је 420 радова, 112 аутора из 44 државе.

 

Чланови жирија били су:

Зоран Ђорђевић, MF FSS, ЕFIAP, ULUPUDS

Здравко Симијоновић, FA I KL, AFIAP, ULUPUDS

Маја Стошић, MF FSS, EFIAP

Добитник Blue Fiap Badge / Фиап Плаве Значке је аутор David Wheeler из Енглеске.